O projektu - Naše památky

Tyto stránky byly vytvořeny za účelem informovat širokou věřejnost o historii našich památek. Historie českých, moravských a slezských památek je mnohdy natolik zajímavá, že oželíte i svůj oblíbený seriál. Momentálně bychom prostřednictvým tohoto projektu chtěli představit Karlův most a katedrálu svatého Víta.

Historie památky - Karlův most

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditinu, Roudnickém a Píseckém.

Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Karlův most byl až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře Františka I., jediným komunikačním spojením přes Vltavu v Praze (nepočítáme-li přívozy a brody). Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních cestách.

Více informací

Historie památky - Katedrála sv. Víta

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je dnešním nejvýznamnějším duchovního centrem českých zemí a sídelním chrámem pražského arcibiskupa. Její historie sahá až do 10. století, kdy zde stále jen skromná rotunda. Samotný gotický chrám založil 21. listopadu 1344 Jan Lucemburský a definitivního dostavění v duchu gotiky se dočkal až roku 1929. V jeho útrobách je pohřbeno pět světců, Karel IV. (1316 – 1378) a mnoho dalších významných osobností od arcibiskupů po knížata a krále. V chrámu je uchována řada cenných předmětů, včetně korunovačních klenot a relikvií světců. Jako vrchol gotické architektury snad nenechá tato skvostná pražská Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha nikoho bez povšimnutí. Společně s dalšími stavbami Malé Strany a Hradčan vytváří nezapomenutelné panorama Prahy.

Více informací